مسدود شدن مرز چمن خسارت های سنگینی به تاجران و اقتصاد کشور وارد کرده است

مسدود شدن مرز چمن خسارت های سنگینی به تاجران و اقتصاد کشور وارد کرده است

اتاق تجارت و صنایع نسبت به بسته شدن گذرگاه مرزی چمن، میان افغانستان و پاکستان در جنوب کشور، ابراز نگرانی کرد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند پاکستان همواره با اعمال سیاست‌های موسومی خود برای تاجران افغانستان...