برای بازسازی مسجد جامع هرات بیش از ۲۵۰ میلیون افغانی هزینه خواهد شد

برای بازسازی مسجد جامع هرات بیش از ۲۵۰ میلیون افغانی هزینه خواهد شد

برای بازسازی مسجد جامع ولایت هرات حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون افغانی هزینه صورت خواهد گرفت. محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید: مساله بازسازی مسجد جامع بزرگ این شهر را به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. رحیمی تاکید کرد که امیدوار...