مسجد تاریخی هرات بازسازی می‌شود

مسجد تاریخی هرات بازسازی می‌شود

وزارت شهرسازی کشور بررسی مسجد تاریخی هرات را به منظور بازسازی آن آغاز کرده است. این مسجد یکی از ۱۴ بنای تاریخی در افغانستان است که به دستورمحمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشوربازسازی می‎شود. قصر دارالامان در کابل، زیارتگاه...