مسجد تاریخی فرهاد پاشا، در بوسنیا بازگشایی‌شد

مسجد تاریخی فرهاد پاشا، در بوسنیا بازگشایی‌شد

بیش از ۱۰ هزار مسلمان روز شنبه در مراسم بازگشایی مسجدی در بوسنیا گردهم جمع شده بودند که صرب‌ها آن را در جنگ سال‌های ۱۹۹۲ – ۱۹۹۵ انفجار داده بودند مسجد "فرهاد پاشا" یا "فرهاد دیجا" که در قرن ۱۶ اعمار شده بود، شاهکار مهندسی...