مستقر شدن پولیس ضد شورش در نقاط مختلف سئول

مستقر شدن پولیس ضد شورش در نقاط مختلف سئول

ده‌ها هزار پولیس ضد شورش در نقاط مختلف سئول، پایتخت کوریای جنوبی مستقر شده‌اند تا مانع از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به کاخ ریاست‌جمهوری شوند. انتظار می‌رود بیش از یکصد هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی امروز علیه پارک گون هه،...