مستغنی: “کشورهای منطقه و جهان باید به تحریم طالبان از سوی سازمان ملل پایبند باشند”

مستغنی: “کشورهای منطقه و جهان باید به تحریم طالبان از سوی سازمان ملل پایبند باشند”

احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه کشور گفت: کشورهای منطقه و جهان باید به تصمیم سازمان ملل متحد درباره تحریم طالبان و ممنوع السفر بودن شماری از اعضای این گروه، پایبند باشند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه...