مستغنی: منتظر پیشنهادهای طالبان هستیم

مستغنی: منتظر پیشنهادهای طالبان هستیم

مقام‌های وزارت خارجه گفته‌اند که چهارمین نشست چهارجانبه هماهنگی روی مذاکرات صلح به تاریخ چهارم حوت در کابل برگزار خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت گفت: حکومت افغانستان در مذاکرات صلح روی موقف اصلی خود تأکید...