“مساوات مساوات توتاپ بامیان”

“مساوات مساوات توتاپ بامیان”

هزاران باشنده ولایت هرات با راه‎اندازی تظاهرات گسترده، خواهان انکشاف متوازن و لغو تصمیم اخیر رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر تغییر مسیر انتقال برق توتاپ از بامیان - میدان به سالنگ شدند. معترضان هشدار دادند، حکومت به خواست...