مسافری در نیویورک زیر مترو ‘هل داده شد’

مسافری در نیویورک زیر مترو ‘هل داده شد’

بر بنیاد گزارش ها پولیس نیویورک می گوید بعد از ظهر دوشنبه یک نفر در ایستگاه متروی تایمز اسکوئر این شهر زیر قطار رفته و کشته شده است. گفته میشود یک زن که تصور می شود این مسافر را روی ریل خط شماره یک انداخته باشد دستگیر شده...