مسابقه‌ی پرخورترین مردها در هرات راه اندازی شد

مسابقه‌ی پرخورترین مردها در هرات راه اندازی شد

مسابقه‌ی پرخورترین مردهای ولایت هرات، برای دومین بار در این ولایت راه اندازی شد.   در این مسابقه که نزدیک به ۲۰ تن از جوانان اشتراک کرده بودند، دو تن توانستند در دو بخش از این مسابقه لقب پر خورترین مرد هرات را کسب...