مسابقات ورزشی برای مبارزه با مواد مخدر در پروان برگزار شد

مسابقات ورزشی برای مبارزه با مواد مخدر در پروان برگزار شد

مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت پروان از راه اندازی مسابقات ورزشی به هدف مبارزه با مواد مخدر در این ولایت خبر میدهند. عبدالمنیر رحیمی رییس مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان می گوید این مسابقات در بخش های فوتبال،...