مسابقات بسکتبال دختران معلول افغان

مسابقات بسکتبال دختران معلول افغان

بسکتبال تنها رشته ورزشی برای دختران معلول افغانستان است. مسابقات بسکتبال زنان معلول افغان در چند روز گذشته با حمایت سازمان صلیب سرخ برگزارش شد. ۱۲۰ دختر معلول در این رقابتها شرکت کرده بودند. دیدار نهایی مسابقات بسکتبال...