مسابقات بایسکل رانی در بامیان برگزار شد

مسابقات بایسکل رانی در بامیان برگزار شد

مسابقات بایسکل رانی در ولایت بامیان با شعار برقراری صلح  در افغانستان، در ولایت بامیان برگزار شد.   این مسابقات از سوی نهاد آکسفام و به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و کمیته صلح ولایتی در این ولایت برگزار شده...