در مکتب‌های انگلستان مسائل جنسی آموزش داده می‌شود

در مکتب‌های انگلستان مسائل جنسی آموزش داده می‌شود

قرار است از این پس، مسائل جنسی در مکتب‌های انگلستان به گونه اجباری آموزش داده شود. جاستین گرینینگ، وزیر معارف این کشور گفته است که کودکان از سن چهار سالگی درباره رابطه امن و سالم آموزش خواهند دید. به گفتۀ آقای گرینینگ، پس...