مسئول نظامی طالبان نیمه‌های شب گذشته بازداشت شد

مسئول نظامی طالبان نیمه‌های شب گذشته بازداشت شد

قاری سلیم مسئول نظامی گروه طالبان در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز توسط نیروهای امنیتی کشور بازداشت شد. ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای نگاشته است: "قاری سلیم، مسئول نظامی طالبان در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز،...