مسئول مالی طالبان در ولایت لوگر بازداشت شد

مسئول مالی طالبان در ولایت لوگر بازداشت شد

وزارت امور داخله کشور اعلام کرد که نیروهای پولیس ملی در یک عملیات ویژه و هدفمند، مسؤل مالی و تهیه کننده جنگ افزار برای هراس افگنان طالب را در ولایت لوگر بازداشت کرده اند. این وزارت امروزبا انتشار خبرنامه ای گفته است که...