مسئول شورای نظامی طالبان در بدخشان کشته شد

مسئول شورای نظامی طالبان در بدخشان کشته شد

در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی ولایت بدخشان و طالبان، ۵ شورشی به شمول یک تبعه خارجی و مسئول شورای نظامی طالبان در این ولایت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان با نشر خبرنامه ا‌ی گفت که این درگیری شب گذشته در...