مسئول رادیو حکمت در هرات ترور شد

مسئول رادیو حکمت در هرات ترور شد

مقام‌ها در ولایت هرات از ترور «ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮکلی» یکی از عالمان دین و صاحب امتیاز رادیو محلی حکمت در هرات در این ولایت خبر می‌دهند.   «محمد رفیق شیرزی» سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که روز گذشته ۱...