مسئولیت حمله به مرکز آموزش پولیس در شهر کویته پاکستان را داعش بر عهده گرفت

مسئولیت حمله به مرکز آموزش پولیس در شهر کویته پاکستان را داعش بر عهده گرفت

شمار قربانیان حادثه حمله به مرکز آموزش پولیس در شهر کویته پاکستان به دستکم ۵۹ نفر رسید. در جریان این حمله ۱۱۷ نفر نیز مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. این حمله در ساعات پایانی روز دوشنبه توسط سه مهاجم...