مسئولان: با گدایان حرفه‌ای برخورد صورت می‌گیرد

مسئولان: با گدایان حرفه‌ای برخورد صورت می‌گیرد

مسئولان در اداره کار و امور اجتماعی هرات می‌گویند، کمیسیونی تشکیل داده‌اند تا با گدایان حرفه‌ای به گونه قانونی برخورد کنند.   عبدالقیوم افغان رییس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، کسانی ‌که به گونه حرفه‌ای این...