مسئولان: کمبود امکانات سبب کندی خدمات منظم به معلولان غور شده است

مسئولان: کمبود امکانات سبب کندی خدمات منظم به معلولان غور شده است

مسئولان در اداره کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غور از کمبود امکانات برای اجرای خدمات منظم به شهدا و معلولین این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. گل احمد عثمانی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، با وجود...