تاکید مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات بر محو فساد

تاکید مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات بر محو فساد

به تازه گی یک سری افراد از سوی نیرو های امنیتی ولایت هرات به اتهام جعل ده ها کارت بانکی وارثین شهدا و معلولین، و صد ها جلد اسناد مهم اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات، بازداشت شده اند.   مسئولان ریاست کار و امور...