مسئولان از پیشرفت کار در تونل پوزه‌ لیچ غور خبر می‌دهند

مسئولان از پیشرفت کار در تونل پوزه‌ لیچ غور خبر می‌دهند

مسئولان در حوزه دریایی هریرود - مرغاب از پیشترفت کار در تونل بند پوزه ‌لیچ ولایت غور خبر می‌دهند.   بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی این حوزه دریایی، کار زیر ساخت ۱۶۵ متر از تونل این بند که شامل سیم کشی می‌باشد پیش رفته و...