مسئولان: سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده آتش زده می‌شود

مسئولان: سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده آتش زده می‌شود

مسئولان د افغانستان بانک در حوزه غرب می‌گویند، به اثر بی‌توجهی شهروندان کشور، سالانه نزدیک به پنج میلیارد افغانی پول فرسوده، آتش زده می‌شود. انورشاه یوسفی رئیس د افغانستان بانک در حوزه غرب کشور می‌افزاید،...