مسئولان از آغاز مجدد پروژه انتقال سیم برق وارداتی ترکمنستان به بادغیس خبر می‌دهند

مسئولان از آغاز مجدد پروژه انتقال سیم برق وارداتی ترکمنستان به بادغیس خبر می‌دهند

مسئولان محلی بادغیس از آغاز مجدد پروژ انتقال سیم برق وارداتی ازکشورترکمنستان به این ولایت خبرمی‌دهند. فیض محمد میرزا زاده معاون والی بادغیس به تلویزیون چکاد می‌گوید، کارعملی پروژه انتقال لین برق ازکشور ترکمنستان...