مسئولان: یک مرکز پرورش ماهی در چشت ایجاد می‌گردد

مسئولان: یک مرکز پرورش ماهی در چشت ایجاد می‌گردد

مسئولان در اداره زراعت هرات می گویند که  قرار است یک مرکز بزرگ پرورش ماهی در ولسوالی چشت ولایت هرات ایجاد گردد.   عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می گوید، این مرکز به ارزش ۹ میلیون افغانی ساخته خواهد...