مسئولان: یک مرکز پرورش ماهی در چشت ایجاد می‌گردد

مسئولان: یک مرکز پرورش ماهی در چشت ایجاد می‌گردد

ریاست زراعت ولایت هرات در سال جاری حدود شش هزار فیل مرغ را به هدف کنترل آفت ملخ در مزارع زراعتی این ولایت خریداری و در اختیار دهاقین این ولایت قرار داده است.   مسئولان این ریاست میگویند: مجموع هزینه خرید این فیل مرغ ها...