تاکید مسئولان ارشد وزارت داخله در هرات به از میان برداشتن فساد در پولیس

تاکید مسئولان ارشد وزارت داخله در هرات به از میان برداشتن فساد در پولیس

تاکید مسئولان ارشد وزارت داخله در هرات به از میان برداشتن فساد در پولیس   فساد در صفوف نیرو‌های امنیتی یکی از عمده‌ترین چالش‌های نیرو های امنیتی کشور عنوان می‌شود. اما ظاهراً مسئولان امنیتی کشور برای ریشه کن شدن...