مسئولان: رشد نامتوازن واردات و صادرات هرات نگران کننده است

مسئولان: رشد نامتوازن واردات و صادرات هرات نگران کننده است

مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع هرات از رشد نامتوازن واردات و صادرات این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   سعد خطیبی، رئیس این اتاق می‌گوید، به ازای هر ۱۰ میلیارد افغانی واردات در سال، بطور اوسط رقمی کمتر از یک...