مسئولان: بخاطر عدم تثبیت هویت آوارگان غلمین توزیع کمک به آنان مختل شده است

مسئولان: بخاطر عدم تثبیت هویت آوارگان غلمین توزیع کمک به آنان مختل شده است

مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت غور از مختل شدن روند توزیع کمک‌های اولیه برای آواره گان منطقه غلمین این ولایت به دلیل تثبیت نشدن هویت برخی از آنها خبر می‌دهند. این در حالیست که روز گذشته شماری از آواره گان...