مسئولان: هرات یکی از گذرگاه‌های عمده قاچاق مواد مخدر است

مسئولان: هرات یکی از گذرگاه‌های عمده قاچاق مواد مخدر است

مسئولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات می‌گویند این ولایت یکی از گذرگاهای عمده قاچاق مواد مخدر به کشور‌های همسایه است. غلام جیلانی دقیق رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، هم مرز بودن هرات با کشورهای ایران و...