مسئولان در هرات از تشدید عملکردشان در امر مبارزه با فساد خبر می‌دهند

مسئولان در هرات از تشدید عملکردشان در امر مبارزه با فساد خبر می‌دهند

مسئولان در اداره محلی ولایت هرات از تشدید عملکردشان در امر مبارزه با فساد اداری بخصوص در اداره‌های درآمد زا خبرمی‌دهند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید: با تلاش کارمندان ریاست امنیت ملی و اداره‌های کشفی، در...