تاکید مسئولان هرات بر تقویت نقش زنان در ساختار و تشکیلات اداری

تاکید مسئولان هرات بر تقویت نقش زنان در ساختار و تشکیلات اداری

مسئولان اداره محلی هرات بر تقویت نقش زنان در ساختار و تشکیلات ادارات تاکید کرده و حمایت از افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف را یک اصل اساسی قلمداد می‌کنند.   «محمد آصف رحیمی» والی هرات این گفته‌ها را شام روز گذشته...