مسئولان: نوشیدنی‌های قاچاقی فاقد کیفیت اند

مسئولان: نوشیدنی‌های قاچاقی فاقد کیفیت اند

مسوولان در اداره صحت عامه هرات می‌گویند، بیشتر نوشیدنی‌های انرژی زا که بگونه قاچاقی وارد کشور می‌شوند فاقد کیفیت اند.   رفیق رحیمی عضو مسلکی آمریت صحت محیطی این ریاست می‌گوید که برخی از این نوشیدنی‌ها از مرزهای...