مسئولان: جسد یک نوجوان ۱۵ ساله به شفاخانه مرکزی هرات انتقال یافته است

مسئولان: جسد یک نوجوان ۱۵ ساله به شفاخانه مرکزی هرات انتقال یافته است

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می گویند شب گذشته جسد یک نوجوان ۱۵ ساله به این بیمارستان انتقال یافته است .   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد می گوید که جسد این نوجوان از مربوطات...