مسئولان: مراکز نسائی ولادی ولسوالی چشت هرات به کمبود داکتر زن روبرو اند

مسئولان: مراکز نسائی ولادی ولسوالی چشت هرات به کمبود داکتر زن روبرو اند

مسئولان محلی در ولسوالی چشت هرات می گویند که کمبود داکتران زن در مراکز کوچک نسائی ولادی این ولسوالی نگران کننده است. فرهاد خادمی ولسوال چشت این ولایت به تلویزیون چکاد می‌گوید، این ولسوالی دارای سه مرکز صحی و سه زایشگاه...