مسئولان: مکاتب دخترانه اله سای کاپیسا ساختمان ندارند

مسئولان: مکاتب دخترانه اله سای کاپیسا ساختمان ندارند

مسئولان در ولایت کاپیسا می گویند که هیچ یک از مکاتب دخترانه در ولسوالی اله سای این ولایت ساختمان ندارد.   محمد نسیم صافی رئیس معارف ولایت کاپیسا می گوید که بارها این موضوع را به مقام های بلند رتبه دولتی شریک ساختند اما...