مسئولان: ناظران ریاست معارف در مکاتب هرات افراد حرفه‌ای اند

مسئولان: ناظران ریاست معارف در مکاتب هرات افراد حرفه‌ای اند

مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات از نظارت دقیق و کامل مکاتب این ولایت خبر می‌دهند. عزیز الرحمن سروری معاون تدریسی این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید تمام ناظرین شان افراد حرفه ای بوده و به گونه‌ی گروهی برای نظارت...