مسئولان : بیش از ۶۰ مرکز صحی در فراه فعالیت دارند

مسئولان : بیش از ۶۰ مرکز صحی در فراه فعالیت دارند

مسئولان در اداره صحت عامه فراه از فعالیت بیش از ۶۰ مرکز صحی در بخش ارائه خدمات صحی به کودکان و مادران در این ولایت خبرمی‌دهند.   عبدالجبار شایق رییس این اداره به تلویزیون چکاد می گوید که  این مراکز صحی با کمبود تجهیزات...