مسئولان: فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی خصوصی در فراه قطع گردیده است

مسئولان: فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی خصوصی در فراه قطع گردیده است

مسئولان در اداره محلی فراه می‌گویند، فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی خصوصی در فراه قطع گردیده است. ناصر مهری سخنگوی والی فراه می‌گوید، شبکه های مخابراتی خصوصی در فراه، بخاطر تهدید مخالفان مسلح دولت، آنتن‌های مخابراتی...