مسئولان: با وجود افزایش محصولات داخلی، هراتی‌ها هنوز هم از محصولات وارداتی استفاده می‌کنند

مسئولان: با وجود افزایش محصولات داخلی، هراتی‌ها هنوز هم از محصولات وارداتی استفاده می‌کنند

مسئولان در اداره اتاق‌های تجارت و صنایع هرات با ابراز نگرانی از میزان استفاده شهروندان از محصولات داخلی می‌گویند، با توجه به افزایش محصولات تولید داخلی و به‌ویژه محصولات باغ‌داری در هرات، هنوز بیشتر شهروندان از...