مسئولان: بیش از ۶۰ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان هرات منتقل شدند

مسئولان: بیش از ۶۰ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان هرات منتقل شدند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از انتقال بیش از ۶۰ تن مجروح به اثر حوادث مختلف در ۲۴ ساعت گذشته به این مرکز درمانی خبر می‌دهند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری این بیمارستان می‌گوید، طی این مدت زمان ۲۶ مجروح ترافیکی و ۳۷...