مسئولان: کمبود متخصصان روانی در بادغیس نگران کننده است

مسئولان: کمبود متخصصان روانی در بادغیس نگران کننده است

مسئولان مرکز درمانی بیماران روانی در زون غرب افغانستان، کمبود متخصصان روانی در ولایت بادغیس را نگران کننده عنوان می‌کنند.   آنان می‌گویند، با وجودی که شمار بیماران روانی در ولایت بادغیس زیاد است اما در این ولایت،...