مسئولان: قاچاق ارز در زون غرب افغانستان نگران کننده است

مسئولان: قاچاق ارز در زون غرب افغانستان نگران کننده است

مسئولان در بانک‌های زون غرب افغانستان از قاچاق ارز به کشورهای خارجی ابراز نگرانی می‌کنند.   انور شاه یوسفی رئیس بانک‌های زون غرب افغانستان می‌گوید که هم اکنون قاچاق ارز خارجی و پول شویی در ولایت‌های زون غرب به ویژه...