مسئولان محلی در ولسوالی غوریان هرات از کم‌بود امکانات صحی نگران اند

مسئولان محلی در ولسوالی غوریان هرات از کم‌بود امکانات صحی نگران اند

مسئولان محلی در ولسوالی غوریان ولایت هرات از کمبود امکانات در مراکز صحی این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالکریم زاهد ولسوال غوریان به تلویزیون چکاد می‌گوید به دلیل کم‌بود امکانات ، مسئولان در مراکز صحی...