مسئولان : بیش از ۲۰۰ کشته و مجروح در روزهای عید به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شده اند

مسئولان : بیش از ۲۰۰ کشته و مجروح در روزهای عید به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شده اند

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات می‌گویند، در روزهای عید ۲۳۷ تن در اثر رویدادهای مختلف به این مرکز صحی منتقل شده اند که در میان آنان یک ‌تن کشته می‌باشد.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری این مرکز می‌گوید، یک کودک ۱۶ ساله...