مسئولان: طالبان دو تن از راننده‌های شرکت سازنده بزرگ‌راه ارملک – لامان را ربودند

مسئولان: طالبان دو تن از راننده‌های شرکت سازنده بزرگ‌راه ارملک – لامان را ربودند

مسئولان شرکت سازنده جاده ارملک – لامان در ولایت هرات مدعی‌اند که طالبان مسلح دو روز پیش دو تن از راننده‌های این شرکت را باخود شان برده‌ اند. این مسئولان از نهادهای امنیتی خواستار رهایی این افراد از نزد مخالفان مسلح و...