مسئولان محلی در شیندند از فعالیت مراکز صحی تحت نفوذ مخالفان خبر می‌دهند

مسئولان محلی در شیندند از فعالیت مراکز صحی تحت نفوذ مخالفان خبر می‌دهند

مسئولان محلی در ولسوالی شیندند ولایت هرات از فعالیت مراکز صحی این ولسوالی در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. حکمت الله حکمت ولسوال شیندند هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید، مراکز صحی این ولسوالی در مرکز و...