مسئولان: شورای عالی صلح غور به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز مانده است

مسئولان: شورای عالی صلح غور به دلیل کمبود بودجه از فعالیت باز مانده است

مسئولان در شورای عالی صلح ولایت غور می‌گویند، از یک سال بدینسو این شورا به دلیل کمبود بودجه و برنامه مشخص از فعالیت بازمانده است. کمال الدین مودودی رئیس این شورا به تلویزیون چکاد می‌گوید، در این اواخر به خاطر آغاز به...