مسئولان شورای شهر: هرات از مصئون‌ترین شهرهای افغانستان است

مسئولان شورای شهر: هرات از مصئون‌ترین شهرهای افغانستان است

مسئولان در شورای شهر هرات می‌گویند که این ولایت به دلیل داشتن فضای مناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی یکی از مصئون‌ترین شهرهای کشور می باشد.   وحید پیمان معاون این شورا که روز گذشته با شهرداران هفت ولایت کشور...